Ethische code

Ethische Code van de DGTF

Als lid van de DGTF heeft u de verplichting om een rolmodel te zijn voor uw studenten, voor de gemeenschap en voor het vak golfleraar. Om de doelstellingen van de DGTF te dienen en volwaardig lid te zijn, dienen alle bij de DGTF aangesloten Golfleraren zich strikt volgens de Ethische Code te gedragen.

Artikel 1 - Als lid van de DGTF bent u uitdrager van alle aspecten in de geest van het spel: door integriteit te tonen, respectvol en eervol te zijn tegenover een ieder die u het vertrouwen geeft.

Artikel 2 - Wie lesgeeft moet leren. Uw studenten hebben er recht op te worden onderwezen volgens de meest actuele uniforme methodieken. Daarom is het de verplichting van ieder lid om continu te studeren en zich te bekwamen volgens de laatste ontwikkelingen en de nieuwste technieken om deze aan uw studenten door te geven.

Artikel 3 - Uitsluitend leden met een goede staat van dienst behouden het recht zich te associëren met de DGTF. Een golfleraar dient zich duidelijk te identificeren als lid van de DGTF met zijn of haar daarbij behorende status. Iedere overtreding van dit artikel resulteert in permanente uitsluiting en onmiddellijke stopzetting van het lidmaatschap.

Artikel 4 - Een lid zal nooit materialen of producten promoten of sponsoren die hij of zij niet persoonlijk heeft getest en niet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het zich om commerciële redenen verbinden aan een product om andere redenen dan overtuiging zijn schadelijk voor Het Spel en de reputatie van de DGTF. Materialen die zijn verkregen via partners uit de golfindustrie en zijn bedoeld voor testdoeleinden zijn derhalve niet geschikt voor wederverkoop.

Artikel 5 - De DGTF zet zich wereldwijd in om haar leden voordelen te verschaffen en hoogwaardige partners uit de golfbranche aan zich te binden. Ieder lid dient de zakelijke belangen van de DGTF te behartigen, betalingsverplichtingen direct na te komen, en op morele en ethische wijze zaken te doen.

Artikel 6 - Leden begeven zich vaak in het publieke zichtveld. Het is daarom essentieel dat zij zich correct, sportief en hoffelijk gedragen. Altijd en tegen eenieder.

Artikel 7 - Het golfspel is een bron van plezier voor velen voor ons en velen na ons. DGTF Leden hebben de verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn voor de jeugd. Hij of zij moet een voorbeeld van professionaliteit zijn.

Artikel 8 - Ieder lid dat handelt in strijd met deze Etische Code, zich bevoordeelt ten koste van andere leden, of op enige manier de belangen van de DGTF schaadt, verliest het lidmaatschap en daarmee het recht zich te associëren met de DGTF.

2016-02-05