KSS

In Nederland streven de sportbonden verenigd in NOC*NSF naar professioneel en dus goed opgeleid sportkader. Onderling hebben zij daarom afspraken gemaakt over de te onderscheiden niveaus van het sportkader. Niveaus die aansluiten bij Europese afspraken en door het Nederlandse ministerie van VWS zijn erkend.

De Kwalificatiestructuur Sport (KSS) geeft de mogelijkheid om de kerntaken en competenties van sportkader met elkaar te vergelijken. De structuur bestaat uit 5 niveau's: Sportleider/sportcoach 1 tot en met 5. Om aan te tonen dat iemand op een dergelijk niveau kan coachen of lesgeven dient een Proeve van bekwaamheid te worden afgelegd.

Voor de golfsport leidt dit tot de volgende niveaus:

Niveau 1: Jeugdcoach

Personen die in het kader van het programma Committed to Jeugd de cursus Jeugdcoach hebben gevolgd, kunnen op de derde dag van de cursus de Proeve van Bekwaamheid doen. Hier voorafgaand zal het ingevulde cursusboekje door de PvB-beoordelaar worden gecontroleerd.
Kosten PvB-afname: kosteloos via de club.

Toetsdocumenten
Kwalificatieprofiel

Niveau 2: Golfinstructeur Level 2

Iedereen die van mening is over de competenties (zoals beschreven in het Kwalificatieprofiel)Golfinstructeur Level 2 te beschikken kan zijn/haar Portfolio 2.1 en 2.3. aan de Toetsingscommissie sturen.

Tevens dient er bewijs geleverd te worden dat de kandidaat voldoet aan EGA Handicap 14.0. Dit kan door bijv. drie wedstrijdscores te overleggen waarbij aan deze eis is voldaan. Ook kan een bewijs van laatste handicap overlegd worden. NB Niet ouder dan 2 jaar. Indien de portfolio's voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de praktijktoets 2.1 (het geven van een les).
Kosten voor PvB-afname (beoordeling portfolio en praktijktoets): € 600,- (indicatief).

Toetsdocumenten
Kwalificatieprofiel

Niveau 3: B-Professional

Iedereen die van mening is over de competenties (zoals beschreven in het Kwalificatieprofiel)Golfprofessional 3 te beschikken kan zijn/haar Portfolio 3.1 t/m 3.6. aan de Toetsingscommissie sturen.

Tevens dient er bewijs geleverd te worden dat de kandidaat voldoet aan EGA Handicap 6.0 Dit dient te worden aangetoond door drie kaarten in te leveren met EGA Handicap 6.0 of lager gespeeld. 

Indien de portfolio's voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de praktijktoets 3.1 (het geven van een les).
Kosten voor PvB-afname (beoordeling portfolio en praktijktoets): € 1.750,- (indicatief)

DGTF KSS-3 opleiding

Toetsdocumenten
Kwalificatieprofiel

Niveau 4: A-Professional

Deze PVB-afname staat open voor iedereen die beschikt over een diploma Golfprofessional 3 conform de Kwalificatiestructuur Sport Iedereen die van mening is over de competenties (zoals beschreven in het Kwalificatieprofiel) Golfprofessional 4 te beschikken kan zijn/haar Portfolio 4.1 t/m 4.6. aan de Toetsingscommissie sturen.

Tevens dient er bewijs geleverd te worden dat de kandidaat voldoet aan EGA Handicap 3.0. Dit dient te worden aangetoond door drie kaarten in te leveren met handicap 3.0 of lager gespeeld. 

Indien de portfolio's voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de praktijktoets 4.1 (het geven van een les) en 4.2 (coaching).
Kosten voor PVB-afname (beoordeling portfolio en praktijktoets): € 2.000,- (indicatief).

Toetsdocumenten
Kwalificatieprofiel

Niveau 5: Mastercoach

Deze opleiding wordt door de golfsport thans nog niet nader ingevuld. Een aantal A-Professionals volgt op dit moment wel de opleiding Mastercoach van de ALO Amsterdam en Groningen. Deze opleiding staat onder auspiciën van NOC*NSF.

Op alle bovenstaande opleidingen is het Toetsreglement Sport van toepassing. De te downloaden documenten zijn opgesteld naar richtlijnen van NOC*NSF en het ministerie van VWS, en als positief geoordeeld/geaudit door Calibris in opdracht van VWS. Deze documenten zijn eigendom van de Nederlandse Golf Federatie.

Toetsingscommissie

Nederlandse Golf Federatie
Myrte Eikenaar, secretariaat Toetsingscommissie

Bron artikel: NGF

Inschrijven voor een opleiding? Klik hier
Alleen informatie opvragen? Klik hier