Level I & II

Assistant Golf Teaching Professional.

Wanneer u nog niet over voldoende ervaring of speelvaardigheid beschikt om direct in te stromen in de Level III Cursus zal samen met u worden bekeken welke vaardigheden dienen te worden verkregen om het instroomniveau voor de Level III Cursus te bereiken. Er wordt een stappenplan en trainingsprogramma opgesteld met de maximale duur van een jaar, die u in Nederland dient af te werken. Hierna bent u klaar om deel te nemen aan de Level III Cursus.

U wordt beoordeeld op:

  • Speelvaardigheid
  • Regelkennis en etiquette
  • Stages en/of praktijkervaring
  • Persoonlijk stappenplan; Working Your Own Game (WYOG, zie deelopleidingen)
  • Verplichte externe opleiding: BHV, uitstroomeis handicap 14

NB: Het is niet noodzakelijk om een Level I en II certificering te verkrijgen om in aanmerking te komen voor de Level III certificering. De Level I en II cursussen worden aangeboden als een optie om u in uw eigen tempo voor te bereiden en een gedegen basis te leggen voor aanvang van de Level III Cursus. De examencommissie beoordeelt of u aan de vereiste instroomeisen voldoet. Wanneer u bent toegelaten tot, en heeft deelgenomen aan de Level III Cursus, maar zolang u nog niet alle onderdelen succesvol heeft afgerond, bent u een automatisch Level I & II gecertificeerd lid van de DGTF.

Informatie opvragen? Klik hier