Level III

Certified Golf Teaching Professional.

 

 

 

 

 

De Level III opleiding is vooral bedoeld om studenten met eerder verworven vaardigheden een training te geven om zelfstandig aan de driving range of in de baan les te geven aan leerlingen vanaf handicap 16. De totale opleiding bestaat uit aantal deelopleidingen. De inhoud van deze opleidingen zal na aanvraag van informatie worden toegezonden.

De basisopleiding bestaat uit een aaneengesloten periode van 5/6 dagen waarin u het praktisch lesgeven wordt geleerd, alsmede het geven van baanlessen door b.v. 9 holes te spelen in de baan waarin men steeds de slechtse bal dient te spelen in een groep om te leren waar de golfleerling tegen aanloopt en waar de passie omgezet moet worden naar het plezier in lesgeven. Wie alle seminars en modules heeft gevolgd kan examen doen.  Wanneer u heeft voldaan aan de gestelde examen eisen en de Playing Ability Test heeft behaald, bent u Certified Golf Teaching Professional en zelfstandig bevoegd golfleraar. De aparte seminars Biomechanica, Emphatie, Clubfitting voor de Pro en als laatste BHV zijn niet verplicht, als u kunt aantonen die reeds eerder te hebben behaald. De basismodule in het buitenland is bedoeld om de intensiteit en de beleving en de interactie bij de cursisten te maximaliseren. De level III opleiding van de DGTF is een aanloop naar de examens van de KSS (Kwalificatie Sport Structuur) gerealiseerd in opdracht van de NOC*NSF. Alle behaalde resultaten zullen in de portfoliomap worden ondergebracht dit wordt uitgevoerd door de Stichting Nederlands Instituut Golfleraren. De examens van de KSS worden afgenomen door de examencommissie van de NGF. Inmiddels hebben verscheidene leden KSS II en KSS III behaald of dit nodig en nuttig is zal van uw persoonlijke ambitie en doel in de Golfsport afhangen.  

Het doel van onze opleiding is, dat u vertrouwd raakt met elk onderdeel van de golfspel,en naast het toenemen van uw vaardigheid ook leert het geleerde op de golfleerlingen over te brengen. De shortgame, het putten en de bunkerslagen zijn belangrijk voor een lagere handicap. De swing in al zijn facetten geven het gevoel dat de leerling golf speelt. Alle onderdelen die u geleerd heeft zullen ertoe bijdragen dat u uw klanten met plezier en deskundigheid les kan geven. De DGTF geeft een prachtige opleiding tot golfleraar maar u moet het uitindelijk zelf doen. 

In de basisopleiding staan wij al onze studenten bij om van u de beste golfleraar te maken. Alle aspecten van het golfleraarschap passeren tijdens de cursus de revue, zowel in de praktijk als in theorie. Veel van wat u leert wordt altijd direct in de praktijk gebracht tijdens baansessies en wedstrijden. In de avondsessies, na het diner, wordt geëvalueerd en uitgebreid ingegaan op het geleerde van die dag. De totale doorlooptijd kan tussen de 3 en 6 weken zijn. Aan het begin en het einde van de cursus wordt er 18 holes gespeeld, waarvan de laatste een PAT wedstrijd is. In een aantal 9 holes ronden zult u aan de hand van de lesstof opdrachten moeten uitvoeren.

Indien u reeds over voldoende competenties en ervaring beschikt bestaat de mogelijkheid de Level I en II certificeringen over te slaan. De examencommissie beoordeelt of u aan de instroomeisen voldoet. Wanneer u bent toegelaten tot de opleiding en heeft deelgenomen aan de Level III Cursus, maar nog niet alle onderdelen succesvol heeft afgerond, bent u wel al automatisch lid van de vereniging DGTF en als Level I & II gecertificeerd.

Inschrijven voor een opleiding? Klik hier
Alleen informatie opvragen? Klik hier

Onderdelen:

Aan het einde van de negendaagse Level III cursus worden de volgende onderdelen afgenomen:

 • Mondeling didactisch examen
 • Schriftelijk examen Regels, Etiquette en Code of Conduct
 • PAT wedstrijd
 • Portfolio- en competentiebeoordeling

Extra lesstof:

Om een Level III certificering te behalen dient tevens aan de volgende seminars te worden deelgenomen en aan de onderstaande eisen te worden voldaan:

 • Het ééndaagse seminar Clubfitting deel I & II
 • Het tweedaagse seminar Biomechanica deel I & II
 • Het tweedaagse seminar Empathie deel I & II
 • Cursu BHV of EHBO op GC Scherpenbergh te Lieren
 • Praktijkstages: 5 maal een lesdag, 5 maal een clinic
 • Lespraktijk: 5 maal observatie één uur eigen klant, met een beoordeelaar en film
 • Speelvaardigheid: deze is bepaald op de onderstaande resultaten (uitgaande van par 72), te behalen op een qualifying Championship Course:

Heren
• leeftijd 16-49 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 166
• leeftijd 50-59 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 168
• leeftijd 60-69 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 172
• leeftijd 70+    - 2 wedstrijden gecombineerde score van 176

Dames
• leeftijd 16-49 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 170
• leeftijd 50-59 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 172
• leeftijd 60-69 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 176

Met het behalen van de Level III certificering heeft u voldaan aan alle criteria van de Dutch Golf Teachers Federation en bent u een gecertificeerd Golf Teaching Professional.