Level III

Certified Golf Teaching Professional.

De Level III opleiding bestaat uit eerder verworven competenties, een negendaagse training in het buitenland en deelopleidingen. Wanneer u heeft voldaan aan de gestelde eisen en de examens met goed gevolg heeft afgelegd, bent u als Certified Golf Teaching Professional zelfstandig bevoegd golfleraar. De cursus in het buitenland is bedoeld om de intensiteit en de beleving en de interactie bij de cursisten te maximaliseren. De level III opleiding van de DGTF is een aanloop naar de examens van de KSS (Kwalificatie Sport Structuur) gerealiseerd in opdracht van de NOC*NSF.
De examens van de KSS worden afgenomen door de examencommissie van de NGF.
Het doel van onze opleiding is, dat u vertrouwd raakt met elk onderdeel van de golfspel, het shortgame, het putten en de bunkerslagen. Alle onderdelen die u geleerd heeft zullen ertoe bijdragen dat u uw klanten met plezier en deskundigheid les kan geven.

In de basisopleiding staan wij al onze studenten bij om van u de beste golfleraar te maken. Alle aspecten van het golfleraarschap passeren tijdens de cursus in het buitenland de revue, zowel in de praktijk als in theorie. Veel van wat u leert wordt altijd direct in de praktijk gebracht tijdens baansessies en wedstrijden. In de avondsessies, na het diner, wordt geëvalueerd en uitgebreidt ingegaan op het geleerde van die dag. Aan het begin en het einde van de cursus wordt er 18 holes gespeeld, waarvan de laatste een PAT wedstrijd is. In een aantal 9 holes ronden zult u aan de hand van de lesstof opdrachten moeten uitvoeren.

Indien u reeds over voldoende competenties en ervaring beschikt bestaat de mogelijkheid de Level I en II certificeringen over te slaan. De examencommissie beoordeelt of u aan de vereiste instroomeisen voldoet. Wanneer u bent toegelaten tot en heeft deelgenomen aan de Level III Cursus, maar zolang u nog niet alle onderdelen succesvol heeft afgerond, bent u automatisch Level I & II gecertificeerd lid van de DGTF.

Inschrijven voor een opleiding? Klik hier
Alleen informatie opvragen? Klik hier

Onderdelen:

Aan het einde van de negendaagse Level III cursus worden de volgende onderdelen afgenomen:

 • Mondeling didactisch examen
 • Schriftelijk examen Regels, Etiquette en Code of Conduct
 • PAT wedstrijd
 • Portfolio- en competentiebeoordeling

Extra lesstof:

Om een Level III certificering te behalen dient tevens aan de volgende seminars te worden deelgenomen en aan de onderstaande eisen te worden voldaan:

 • Het tweedaagse seminar Clubfitting deel I & deel II
 • Het tweedaagse seminar Biomechanica deel I & deel II
 • Het tweedaagse seminar Empathie deel I & deel II
 • Externe cursus BHV of EHBO
 • Praktijkstages: 5 maal een lesdag, 5 maal een clinic.
 • Lespraktijk: 5 maal observatie één uur eigen klant.
 • Speelvaardigheid: deze is bepaald op de onderstaande resultaten (uitgaande par 72), te behalen op een qualifying Championship Course:

Heren
• leeftijd 16-49 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 166
• leeftijd 50-59 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 168
• leeftijd 60-69 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 172
• leeftijd 70+    - 2 wedstrijden gecombineerde score van 176

Dames
• leeftijd 16-49 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 170
• leeftijd 50-59 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 172
• leeftijd 60-69 - 2 wedstrijden gecombineerde score van 176

Met het behalen van de Level III certificering heeft u voldaan aan alle criteria van de Dutch Golf Teachers Federation en bent u gecertificeerd Golf Teaching Professional.