Level IV

Master Teaching Professional.

De Level IV Cursus heeft als doel het lesgeven naar een hoger niveau te brengen, daarvoor dienen wij veel kennis te hebben van de verschillende template modellen en leertechnieken over de golfswing, maar ook van golfbaanontwerp, grassoorten, bomen en het EGA reglement.

Om een Level IV Certificering te kunnen aanvragen dient u de Level III opleiding volledig en met goed gevolg te hebben doorlopen en binnen 15 maanden aantoonbaar tenminste 100 uur les te hebben gegeven. Wij gaan er vanuit dat u over de capaciteiten beschikt om het bestuur van een golfclub te adviseren, in staat bent om lesplannen te kunnen maken en dat u Level III golfleraren kunt aansturen.

De Level IV opleiding bestaat uit een zesdaags basisprogramma wat op een golfbaan of resort van hoog niveau gegeven wordt.

Lesstof:

 • Veel verschillende swingmodellen
 • Moderne benadering van het shortgame
 • Het kunnen bedienen van analyse apparatuur

Te bestuderen modellen: Jim McLean, Andy Plummer, Ralph Mann, David Leadbetter etc.

Eisen die worden gesteld aan een Level IV certificering zijn:

 • Mondeling didactisch Master examen
 • Mondelinge dissertatie over een gegeven onderwerp
 • Schriftelijk Master examen Regels, Etiquette en Code of Conduct
 • Uitgewerkt portfolio
 • Kennis en uitvoeringen van alle verschillende golfslagen
 • Speelvaardigheid; deze is bepaald op 5 slagen onder de vereiste norm voor de Level III certificering
 • Demonstratie van verschillende golf shots. U moet diverse technieken voldoende beheersen: shotmaking (draw / fade), balvluchtcontrole (laag / hoog), chip shot, pitch shot, etc.
 • Digitaal aan te leveren presentatie (dvd, usb stick etc), bestaande uit een kort interview met een student, observaties, analyses en correcties, en een begrijpelijke overdracht van de instructies. De leerling in de presentatie dient over minimaal handicap 14 te beschikken.
 • Dissertatie (schriftelijk) over een tijdens de Level III Cursus behandeld onderwerp of een gelijkwaardig onderwerp naar keuze. De uiteenzetting moet origineel of uniek zijn, degelijk onderzocht en voldoende professioneel.

De level IV opleding van de DGTF wordt wereldwijd erkend en vertegenwoordigd het hoogste niveau binnen de professie van Golf Teaching.

 

Aanvraag-icon-blue-lang-left