Historie

Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat een drietal gedreven golfers ( Leo van Bennekom, Kristine Siewers en Edward Verstaten) het initiatief namen om het concept van de DGTF, in Nederland te introduceren.


Golfles geven is net als makelaar een vrij beroep, maar het is uiteraard niet mogelijk dit te zijn zonder het beschiken over een gedegen kennis van de golfswing. De DGTF leidt iedereen op, ongeacht op welk niveau men wil lesgeven. Vergelijk het met de jeugdtrainer tot aan de coach betaald voetbal in het de voetbalsport. De grondlegger van de WGTF/USGTF Mr Geoff Bryant startte deze organisatie in 1986, en heeft nog steeds als motto: "kennis is vrij" en: "wie les geeft moet leren ".

Het Dutch Golf Education Center heeft in de afgelopen 10 jaar inmiddels meer dan 300 leraren opgeleid. De organisatie is inmiddels volwassen en door de NGF geaccepteerd als een volwassen opleidingsinstituut. De basisopleiding tot golfleraar wordt, buiten de mensen die er direct hun vak mee willen uitoefenen, door diverse mensen gevolgd om een verdieping aan hun eigen vak te kunnen geven. Zo zijn er o.a. clubmanagers, clubfitters, fysiotherapeuten en artsen die de opleiding met succes hebben afgerond. Uiteraard kunnen mensen na de opleiding gewoon amateur blijven en/of de opleiding volgen om bijvoorbeeld hun hobby als jeugdcoach beter uit te kunnen voeren.

Iedereen kan de opleiding volgen. Na een inventarisatiegesprek wordt gekeken wat iemand zijn beweegredenen zijn, welk traject hij wil volgen en wordt het uitstroomniveau bepaald. Tijdens de opleiding komen naast de golftechnische onderdelen specifieke onderdelen zoals clubfitting, biomechanica en BHV (bedrijfshulpverlening) uiteraard aan bod. De DGTF heeft inmiddels over de grens vele leraren opgeleid. ook in Frankrijk, Bulgarije, Roemenie en in Portugal zijn er inmiddels gecertificeerde leraren.

De DGTF is klaar voor de toekomst.

2016-02-05