Lidmaatschap

Bij aanvang van de DGTF Level III opleiding bij het Dutch Golf Education Center wordt men in Nederland lid van de Vereniging DGTF voor de periode van één kalenderjaar of deel daarvan. Het lidmaatschap wordt hierna zonder tijdige opzegging voor telkens een periode van een jaar verlengd met een opzegtermijn van twee maanden.

Opzegging van het lidmaatschap dient via aangetekende post dan wel per E-mail met ontvangstbevestiging retour van de administratie van de DGTF te geschieden. De contributie bedraagt voor het huidige kalenderjaar € 250,00.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die een erkende opleiding tot Golfleraar volgt of heeft gevolgd. Het bestuur van de DGTF toetst of deze opleiding erkend is.

Als lid van de Vereniging DGTF kan men cursussen en opleidingen volgen zoals Biomachanica, Clubfitting, Empathie, MOT en BHV en kan men deelnemen aan wedstrijden en gebruik maken van het kennisplatform.

Indien u meer wilt weten kunt op www.dgtf.nl kijken wat de mogelijkheden zijn om een volledig gecertificeerd en erkende Golfleraar te worden.

2016-02-05