Notulen Algemene Ledenvergadering 07-03-2016

 

Vereniging DGTF algemene ledenvergadering

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 07 maart 2016 (voorlopig)

 

Algemene ledenvergadering, vereniging DGTF

 

07 maart 2016, 20:00 uur

Locatie: Golf en Bussinesclub de Scherpenbergh

Aanwezig namens het bestuur:

Bob Steinbacher, voorzitter.
Richard van Stralen, penningmeester.
Reinier Touw, bestuurslid.
Edward Verstraten, bestuurslid.
Charles Mikkers, bestuurslid.

Aanwezig namens St. DGTF: Edward Verstraten & Marco van Maaren

Notulist: Rene Imthorn

 


1. Aanvang en welkom.

Bob Steinbacher (voorzitter) heet iedereen welkom en kijkt terug op een succesvol seminar vandaag met o.a. Robert Jan Derksen.

 

2. Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering 2 maart 2015.

De aanwezige leden keuren de notulen unaniem goedgekeurd, 
René Witteveen vraagt of de notulen voortaan ruim van tevoren per mail kunnen worden toegezonden. Het bestuur en de vergadering vinden dit een goed idee en gaan hiermee akkoord.

 

3. Mededelingen wedstrijdcommissie (Reinier Touw)

Reinier doet verslag van het jaar 2015. Gemiddeld 23 tot 24 deelnemers per wedstrijd. Een positief kassaldo van € 55. De Julius Cup wordt op maandag 10 oktober naar alle waarschijnlijkheid op de golfbaan het Rijk van Nunspeet gespeeld. De hoop wordt uitgesproken om dit jaar meer deelnemers te mogen begroeten.

Deelnemende amateurs ontvangen m.i.v. 2016 geen prijzengeld meer.

 

Sjoerd Leenders vraagt of niet leden mogen mee doen aan de wedstrijden. Het bestuur antwoordt dat dit mogelijk is, wel met betaling van een hogere deelnameprijs, n.l. € 50,-.

 

De sponsoren voor de Order of Merit van 2015:

Stichting Holland Golf
Sjoerd Leenders
René Witteveen Golf

worden bedankt voor hun bijdrage.

 

René Witteveen merkt op dat de eerstkomende wedstrijd (maart) nu op de 2e maandag van de maand wordt gespeeld, i.p.v. de reguliere 3e maandag van de maand, en dat dit niet op tijd bekend was. De wedstrijdleiding zal ernaar streven de 3e maandag als standaard aan te houden en de planning van een jaar 2 maanden van tevoren bekend te maken. Het wijzigen van de diverse data heeft o.a. met de vakanties te maken. de agenda op de site is up to date.

 

Een goede zaak is dat de Order of Merit in 2015 op tijd werd bijgewerkt.

De reünie wedstrijd in Duitsland werd als zeer succesvol ervaren.

 

Helaas waren er voor de wedstrijd in Schotland te weinig deelnemers. Mogelijk als zo’n wedstrijd eerder bekend wordt gemaakt dat er meer deelnemers zijn. Bob Steinbacher neemt contact op met Peter Hudson betreffende het organiseren van een internationale wedstrijd.

 

Edward Verstraten merkt op dat er dit jaar contact zal worden gelegd met de EGTF om samenwerking te onderzoeken.

 

4. Financieel Verslag 2015 (Richard van Stralen).

Na een toelichting wordt het financiële verslag 2015 door de vergadering goedgekeurd. Er is een positief resultaat van € 50.

 

5. Begroting 2016 (Richard van Stralen).

Geschatte inkomsten 100 leden à € 50 = € 5.000. Uitgaven (2nd month seminar, wedstrijden en marketing) € 4.990.

 


6. Wedstrijdprogramma nationaal/internationaal.

Behandeld bij punt 3.

 

7. Vacature website- en nieuwsbriefbeheerder.

De website is aan vernieuwing en onderhoud toe. Het bestuur is op zoek naar iemand die de website kan onderhouden en het verzenden van de nieuwsbrief op zich wil nemen.

 

8. Vacature kascommissie.

Voor de controle van het financieel verslag 2016 melden zich: Derk Schut en Sjoerd Leenders.

 

9. Uitleg vernieuwde opleiding St. DGTF (Marco van Maaren).

Om ondermeer los te komen van het stigma dat de DGTF-golfleraren opleidt in 7 dagen is gekozen voor een andere opzet. Er wordt nu een opleiding gegeven die bestaat uit een 8-tal Leermodules, waarvan een 5-daagse basis cursus, lesgeven in de praktijk, een onderdeel van is. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met eerder verworven competenties van de cursisten.
De st. DGTF streeft er naar om in 2016 een aantal leden het KSS-3 examen te laten behalen.
Dit zal ook voor meer erkenning zorgen door o.a. de NGF.

 

10. Nieuwe activiteiten Vereniging DGTF

Is reeds ter sprake gekomen bij vorige agendapunten.

 

11. Belangrijkste gegevens uit enquête.

37 leden hebben de enquête ingevuld. Over het algemeen kan worden gesteld dat men tevreden is over de huidige gang van zaken.

 

12. Rondvraag.

Peter van der Togt vraagt of er een bestelformulier voor Wilson artikelen op de website kan worden geplaatst. Het bestuur antwoord dat de huidige website geen mogelijkheid biedt om een besloten gedeelte voor leden te creëren, waarop dit soort zaken kan worden neergezet. Wel kan op verzoek per mail een bestelformulier worden toegezonden.

 

Alexander Singh vraagt of het huidige logo blijft gehandhaafd. Het bestuur antwoord dat vooralsnog het huidige logo gehandhaafd blijft.

 

Derk Schut vraagt om de mogelijkheid te bieden het DGTF-logo via de website te downloaden. Ook hier geldt dat dit in een beschermd gedeelte alleen voor leden zou komen te staan, maar dat de huidige website daar geen mogelijkheid toe geeft. Wel kan op verzoek het logo per email worden toegezonden.

 

Pieter Collen vraagt hoeveel korting Wilson als sponsor geeft. Dit is 30% voor persoonlijk gebruik.

 

Hugo de Bruijn meldt dat hij de nieuwsbrief nog nooit ontvangen heeft. Dit soort zaken graag melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Verder vraagt Hugo hoe de relatie met de NGF is. Edward Verstraten meldt dat de relatie zich goed ontwikkelt. Reinier Touw, Marco van Maaren en Jolmer de Haas zijn op gesprek geweest en er zullen meer vervolggesprekken plaatsvinden. Ieder keer is er een stukje vooruitgang.

 

Bob Steinbacher sluit de vergadering

 

Edward Verstraten bedankt in het bijzonder Reinier Touw en Arnoud Vree voor hun inzet.

Aanvraag-icon-blue-lang-left