Notulen Bijz ledenvergadering 10-02-2016

 

WGTF vergadering

De notulen van de Bijzondere Ledenvergadering van 10 februari 2016 te utrecht.

 

Notulen Bijzondere Ledenvergadering  World Golf Teachers Federation

 

10 februari 2016, 10.00 uur

Locatie: Dutch Golf Teachers Federation Education Center

Aanwezig namens het bestuur:

Bob Steinbacher, voorzitter.
Richard van Stralen, penningmeester.
Reinier Touw, bestuurslid.
Edward Verstraten, bestuurslid.

Aanwezig namens St. DGTF: Edward Verstraten.

Notulist: Arnoud Vree

Aanwezige Leden:

Sjoerd Leenders, Rene Witteveen, Gustavo Barrios Rivas, Arnoud Vree.

AGENDA

  1. Welkom namens het bestuur.
  2. Voorstel om als zelfstandige organisatie, d.w.z. los van de internationale World Golf Teachers Federation verder te gaan.
  3. Voorstel tot het wijzigen van de statutaire naam van de vereniging in “Vereniging DGTF”
  4. Voorstel tot wijzigen van de artikelen 4, 5 lid 2 sub a en b, 8 lid 2 sub c, 10 lid 2, 12 lid 7 in die zin dat de wijziging naar de WGTF-organisatie wordt verwijderd. Voorstel tot wijziging van artikel 4 in die zin dat “licentiehouder”wordt verwijderd. In de overige artikelen wordt “licentiehouder” vervangen door “Stichting DTGF”.

Welkom namens het bestuur.

Bob Steinbacher (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn via email 10 machtigingen binnen gekomen aan het bestuur voor het stemmen.

Afhandeling agenda punt 2, 3 en 4.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met de voorgestelde wijzigingen.

De voorzitter laat vastleggen dat alle agendapunten tot het wijzigen van de verenigingsnaam en de statuten unaniem zijn aangenomen.

Vergadering wordt om 11:00 gesloten

 

 

 

 

Aanvraag-icon-blue-lang-left