Notulen Bijz ledenvergadering 25-01-2016

 

WGTF vergadering

De notulen van de Bijzondere Ledenvergadering van 25 januari 2016 te eemnes.

 

Notulen Bijzondere Ledenvergadering  World Golf Teachers Federation

25 januari 2016, 20.00-22.00 uur

Locatie: Hotel De Witte Bergen te Eemnes

Aanwezig namens het bestuur:

Bob Steinbacher, voorzitter.
Charles Mikkers, secretaris.
Richard van Stralen, penningmeester.
Reinier Touw, bestuurslid.
Edward Verstraten, bestuurslid.

Aanwezig namens DGTF: Edward Verstraten, Jolmer de Haas, Marco van Maaren.

Notuliste: Annemieke Verkerk

AGENDA

1. Welkom namens het bestuur.
2. Toelichting op intrekken licentie van Edward Verstraten en oprichting Stichting World Golf Teachers Federation of the Benelux
3. Voorstel om als zelfstandige organisatie, d.w.z. los van de internationale World Golf Teachers Federation verder te gaan.
4. Voorstel tot het wijzigen van de statutaire naam van de vereniging in “Vereniging DGTF”
5. Voorstel tot wijzigen van de artikelen 4, 5 lid 2 sub a en b, 8 lid 2 sub c, 10 lid 2, 12 lid 7 in die zin dat de wijziging naar de WGTF organisatie
    wordt verwijderd. Voorstel tot wijziging van artikel 4 in die zin dat “licentiehouder”wordt verwijderd. In de overige artikelen wordt “licentiehouder”
    vervangen door “Stichting DTGF”.
6. Rondvraag

1.Welkom namens het bestuur.

Bob Steinbacher (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bob heeft zoals hij in zijn kerstboodschap schreef meer levendigheid in de vereniging gekregen. De voorzitter geeft aan dat voor hem een opluchting is dat de vereniging niet meer afhankelijk is van de organisatie in de United States. De voorzitter geeft hierna het woord aan Jolmer de Haas.
Jolmer geeft een presentatie over wat er de afgelopen tijd is gebeurd in de vorm van een presentatie. Daarna zal Marco toelichting geven op de toekomst van de DGTF, als hoofd opleidingen.


Jolmer de Haas

Jolmer geeft een tijdlijn aan zoals de DGTF is ontstaan
Tijdspad
- 23 juli 2001 – Oprichting datum DGTF (licentie verkregen van World Golf Teachers Federation)
- 25 januari 2010 – Oprichting datum Vereniging World Golf Teachers Federation of the Netherlands
- Juli 2015 – Jos den Hartog komt terug uit Portugal en gaat werken voor Edward Verstraten op kantoor DGTF.
  Jos den Hartog gaat mee als assistent naar Cursus Level III op Vaucouleurs in Frankrijk
- September 2015 – Alexander van der Graaff vraagt Edward hoe lang hij de DGTF nog wil doen.
  Toelichting: er leek toen geen aanleiding te zijn waarom Alexander dit aan Edward vroeg
- 26 oktober t/m 4 november Cursus Level III in Spanje. Jos den Hartog gaat weer mee als assistent.
- 27 november 2015 oprichtingsdatum Stichting World Golf Teachers Federation of the Benelux
  Toelichting: Een oprichting duurt zeker een paar weken en was dus al langer ingezet, bijvoorbeeld sept.
- 13 december 2015 - Alexander van der Graaff vraagt Edward hem om shortgame les te geven en om hem een aanbeveling te geven voor inschrijving
   kwalificatie PGA Senior Tour.
   Toelichting: Alexander was toen dus ook al bezig met de oprichting van nieuwe stichting
- 22 december 2015 opzegging licentie door World Golf Teachers Federation met opzegtermijn van 8 dagen.  Toelichtingen
- de licentie was al 16 jaar in bezit bij Edward en werd dus binnen 8 dagen opgezegd.
- De intrekking van de licentie zouden we kunnen aanvechten maar is een hele dure procedure die via Amerika gespeeld moet worden, doen we niet.
- Daarnaast hebben we ons afgevraagd: “Hoe erg is het dat we geen licentie meer hebben?”. Niet, de DGTF opleiding is een zelfstandig opleiding instituut.
  Alle lesmaterialen en ontwikkelingen zijn door de DGTF en de Vereniging zonder de U.S. ontwikkeld.
- Er is ook een delegatie van de DGTF naar de NGF gegaan om de gevolgen hiervan te bespreken, de NGF melde nadrukkelijk dat de DGTF
  de 2e opleider van golfleraren is en ondertussen een zeer gedegen opleiding geeft en is blij met de mededeling dat
  het 7 daagse opleidingsmodel van de USGTF / WGTF wordt losgelaten.

Intrekking Licentie: wat nu?

- DGTF Education Center: blijft gewoon opleidingen verzorgen.
- NGF hecht geen waarde aan licentie (wel aan kwaliteit)
- Opleiding is een vrije markt, dus er is geen erkenning nodig van NGF voor een opleiding
- NGF vindt dat de opleiding van de DGTF een gedegen opleiding heeft die zich heeft bewezen.
- Waarde DGTF diploma zal alleen maar toenemen!

- Vereniging “World Golf Teachers Federation of the Nederlands” zal een andere naam krijgen.
- De vereniging heeft geen licentie en heeft deze ook nooit gehad, de licentie was aan E. Verstraten persoonlijk verstrekt,
  dit is nooit van invloed geweest op de Vereniging.
- Overdracht van leden naar een andere organisatie kan wettelijk niet
- Naam wijzigen in Vereniging DGTF
- Leden niet meer verbonden aan World Golf Teachers Federation.
- ELK DGTF DIPLOMA BLIJFT GELDIG, OOK ZONDER LICENTIE of ZONDER LIDMAATSCHAP!
- Deelname USGTF World Cup is niet meer mogelijk.
- Leden krijgen pas van DGTF.

Jolmer:

- Het voorstel van de naamswijziging moet eerst goedgekeurd worden door de leden en daar zal over gestemd worden in een latere vergadering omdat er nu te weinig mensen aanwezig zijn. (er zal straks al wel een stemming plaatsvinden als indicatie)

- De vraag die je je als lid moet stellen is: “Is de nieuwe stichting WGTF Benelux, in staat om een goed opleiding te geven zoals de DGTF dat jaren heeft gedaan? Wij denken van niet, alle drie de mannen die bij de nieuwe vereniging horen hebben geen ervaring met een opleiding, twee van hen zelfs niet met geven van golfles, waarbij Ricardo Visser zijn LvL III opleiding niet heeft afgerond bij de DGTF.

Vraag (Rudolf Moojen)

- Is er een verslag van overleg met NGF?

Antwoord: Nee, maar wij hebben goed overleg gehad en ze vinden dat wij een zeer gedegen opleiding hebben en zijn daar blij mee.
- Wij hebben er lange tijd tegenaan gelopen dat wij een opleiding zijn van zeven dagen, daar was veel kritiek op. Dit konden wij niet anders verkopen i.v.m. de USGTF licentie. Nu zijn we vrij om naar buiten te brengen dat de opleiding in zijn totaliteit veel langer duurt en meer inhoudt dan zeven dagen.

- Op de vraag hoe Jos den Hartog aan de NAW gegevens komt van de leden van de WGTF wordt geantwoord dat er naar alle waarschijnlijkheid gegevens zijn gestolen door de WGTF Benelux. Het bestuur heeft in ieder geval geen gegevens verstrekt aangezien dat in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het bestuur overweegt nog aangifte te doen.

- WGTF en DGTF zijn geen beschermde namen. De uitgeschreven naam: World Golf Teachers Federation is dat wel.
- Gevolgen voor de leden als wij niet meer aangesloten zijn met Amerika/WGTF: 
- Geen jaarlijks tijdschrift
- Geen toegang tot internationale wedstrijden van de USGTF (maar onze leden gingen toch al niet meer)
- Diploma blijft gewoon geldig.

Vraag (Hans Boerkoel)

Wat moeten leden doen als zij willen overstappen? Wat is de juridische kant van het lidmaatschap?
Antwoord: - opzegging kan alleen twee maanden voor het nieuwe jaar dus niet meer voor 2016 tenzij er een gegronde reden is. Het bestuur is nog in overleg hoe om te gaan met tussentijdse aanvragen.

Vraag (Bert Blotenburg)

Is er iemand bij de vergadering geweest van de WGTF Benelux, en zo ja wat was zijn ervaring?
Antwoord  (Charles Mikkers):
Jos den Hartog heeft een presentatie gegeven en Face Time aangezet om gesprek met Jeff Bryant te voeren en vragen te stellen.
Er blijkt een sponsorprogramma en een wedstrijdprogramma klaar te zijn. Dit heb je niet zomaar even opgezet dus ook iets wat al langer speelt bij Jos den Hartog.
Twaalf mensen in totaal waren aanwezig. De vergadering is vroegtijdig afgebroken omdat men de zaal niet langer kon reserveren waardoor niet alle vragen gesteld konden worden.
Op o.a. de vraag hoe in de presentatie kan staan dat Ricardo Visser LvL III gecertificeerd is wordt geen antwoord gegeven maar snel overheen gepraat.

Vraag:
Wat is nu de reden waarom Geoff Bryant de licentie heeft ingetrokken?

Antwoord: (o.a. Marco van Maaren)
Jos zou destijds in Portugal, waar hij toen golfschool had, de nieuwe Portugese president worden van WGTF. Dit is toen niet gebeurt maar de functie is aan een Engelsman gegeven. (Carlos Santos)
Jos wilde graag in België en Luxemburg iets opstarten maar dat is niet zo makkelijk. DGTF is daar ook al een tijd mee bezig en dat is gewoon niet eenvoudig.
De licentie van België en Luxemburg is in handen van Edward, daar kwam Jos te laat achter. De enige manier om daar dus iets te starten is de licentie afnemen van Edward.
Twee en half jaar geleden is er een akkefietje gebeurd bij een wedstrijd in Duitsland waarbij Edward uit zijn slof is geschoten, hier was Geoff Bryant bij maar Jos niet. Jeff heeft hier niks van gezegd tegen Edward en ook daarna is het niet ter sprake gekomen. Sterker nog: Edward heeft goed contact gehad daarna. Nu is dit precies de reden die Geoff opgeeft om de licentie van Edward in te trekken.

Opmerking Edward:

Je moet als opleiding vaak “nee”verkopen, simpelweg omdat je het niet iedereen naar de zin kan maken en er ook nog bestuurt moet worden. Jos heeft zich bij Geoff geprofileerd als medeopleider bij de DGTF terwijl Edward hem heeft gevraagd om als assistent te werken. Dit heeft Jos gebruikt om de licentie via Geoff in handen te krijgen.

Vraag (Bert BLotenburg)

Is er ooit geprobeerd een samenwerking met Jos aan te gaan?

Antwoord (Bob Steinbacher)
Bob heeft een gesprek geprobeerd te voeren met Jos maar dat was geen fijn gesprek. Jos vind zichzelf bij de top 100 golfpro’s horen en daarom had Geoff hem uitgekozen, later bleek dat ook dit was geregeld door Edward. Daarna heb ik Jos gezegd dat ik eerst met het bestuur ging overleggen voordat ik iets ging doen, Dezelfde week lag er een brief van de advocaat van de WGTF of the Benelux bij de Voorzitter en was er een aanval gedaan naar de leden op Facebook en per brief

Daarbij: willen wij samenwerken met iemand die achter je rug om dit soort dingen doet?

Opmerking (Rob Siereveld)

Waar we mee te maken hebben is de KSS-structuur, waar we aan willen voldoen en “ik ben niet van plan om die opleiding van Jos te krijgen, want daar kan hij niet aan voldoen”

Vraag

Waarom stellen we geen brief op naar Geoff Bryant met de mededeling dat wij het er niet mee eens zijn dat de licentie niet meer in handen is van Edward?

Antwoord: (Charles Mikkers)

Geoff zegt dat hij niks te maken heeft met de Vereniging en met leden, maar alleen met de licentiehouder

Opmerking (Sjoerd)

Er zijn twee zaken die we van elkaar moeten scheiden:
1. De licentie is ingetrokken van de franchiseorganisatie, wat zijn daarvan de gevolgen?  Willen wij nog bij Amerika horen? Wij kunnen zonder de WGTF Amerika.
2. Als leden moeten wij ons afvragen: wat willen wij, willen wij nog lid blijven, willen we overstappen?

Antwoord (Marco v Maaren)

Er zijn twee pasjes van opleidingen die de KSS-structuur hebben gevolgd: dat is de PGA en de DGTF, meer is er niet.

Opmerking Marco:

Laten we blij zijn dat we los van Amerika zijn en trots zijn op onze opleiding, dat we bezig zijn met KSS. Het pasje heeft niet veel waarde omdat het vaak misbruikt wordt om gratis te spelen.  Als je het pasje goed gebruikt kun je wereldwijd vrij spelen.

Vraag (Floris du Croo Campmeinert)

Iedereen weet wat onze opleiding inhoud. Wat maakt onze opleiding nou beter dan de nieuwe?

Antwoord (Marco van Maaren)

Omdat wij al vanaf 2001 bezig zijn met opleiden en dus veel meer ervaring hebben. Wij hebben inmiddels een opleidingsstructuur van ongeveer 210 lesuren.

Opmerking (Rene Witteveen)

- Ik vind het jammer dat het second month seminar is afgezwakt
- Ik mis de Wyog (work your own game)
- Waarom moeten collega’s aan elkaar verdienen als zij een seminar geven?

Antwoord (Marco van Maaren):

- Het geld van seminars is rechtstreeks naar de DGTF gegaan
- In overleg met de leden hebben we het 2nd Month Seminar aangepast en opgesplitst in verschillende seminars omdat de studenten dan twee dagen per vak voor bio, fitting en empathie hadden.
Bij het de Wyog is het verdienmodel niet rendabel omdat er gewoon te weinig mensen komen en je amper quitte speelt of zelfs verlies draait. We kunnen niet zomaar lesgeven voor een klein bedrag en alle kosten eruit halen als er maar een paar mensen komen.
- Er is geen inspraak mogelijk in verdienmodel of elke wijziging want iedereen heeft een andere mening en dat gaat te veel tijd kosten. Daarnaast moet er ook nog bestuurd worden.
- De stichting DGTF is de opleiding en de Vereniging mag inspraak hebben en wensen doorgeven aan de stichting. Maar de vereniging is bedoeld voor het organiseren van de wedstrijden.

Vraag (Sjoerd Leenders)

90% van de leden zal waarschijnlijk willen blijven maar wat gaat er veranderen voor de 10% leden die moeite hebben met bijvoorbeeld de manier waarop Edward soms communiceert? Wat zijn jullie van plan om aan die mensen tegemoet te komen? Sjoerd benadrukt dat hij zelf volledig achter Edward staat maar begrijpt dat het voor sommige mensen lastiger is. Sjoerd wil Edward absoluut niet kwijt.

Antwoord: (Marco v Maaren)

|Edward is niet altijd even tactisch maar wel didactisch. Marco zal zelf mee gaan doen binnen de
stichting waardoor Edward meer op de achtergrond komt en hij meer een adviserende rol gaat krijgen. Marco zal ook de cursussen in het buitenland gaan geven.

Vraag: zijn er leden die hebben opgezegd?

Er zijn drie mensen “ontzet” door bestuur.  (Dit zijn de mensen van WGTF Benelux)
Mochten zij het niet mee eens zijn kunnen zij naar commissie van beroep.

Opmerking/suggestie

Is het een idee om iemand van het bestuur van de vereniging in het bestuur van de stichting te zetten?

Edward:

Er is wel degelijk een kruisverband tussen de stichting en de vereniging: Reinier Touw en Arnoud de Vree, de een bestuurslid en de ander backoffice, bestuursleden van de vereniging zijn nauw betrokken bij de Stichting DGTF. Daarnaast is er veel overleg. Marco is hoofd opleiding en tevens lid van de vereniging. 
Een stichting heeft geen leden dus is niet relevant om meer inspraak te hebben binnen een stichting.  Dit moet komen vanuit de vereniging, en dat is er al.
Vraag: Gustavo Barrios (nieuw lid)
Jammer dat hij niet is welkom geheten als nieuw lid, samen met twee anderen.  (Hierbij wordt hij alsnog welkom geheten).  Graag zou hij meer continuïteit willen in de toekomst na het doen van de opleiding. Dus opvolging in de tijd erna om zo verder te groeien. Daarbij geeft hij hierbij zijn stem om lid te blijven en wijzigingen door te voeren.
 
3. Voorstel om als zelfstandige organisatie, d.w.z. los van de internationale World Golf Teachers Federation verder te gaan.

Alle aanwezigen stemmen akkoord. Het voorstel is aangenomen.

4. Voorstel tot het wijzigen van de statutaire naam van de vereniging, in Vereniging DGTF.


Er zijn momenteel te weinig leden aanwezig voor een geldige stemming, maar alle aanwezigen stemmen akkoord.

5. Voorstel tot wijzigen van de artikelen 4, 5 lid 2 sub a en b, 8 lid 2 sub c, 10 lid 2, 12 lid 7 in die zin dat de wijziging naar de WGTF organisatie wordt verwijderd. Voorstel tot wijziging van artikel 4 in die zin dat “licentiehouder”wordt verwijderd. In de overige artikelen wordt “licentiehouder” vervangen door “Stichting DTGF”.

Er zijn momenteel te weinig leden aanwezig voor een geldige stemming, maar alle aanwezigen stemmen akkoord.

6. Rondvraag

Vraag: Zijn er plannen om samen te werken met EGTF (Engeland)?

Antwoord: ja, zijn we mee bezig. We hebben ook contact met Peter Hudson.

Vraag: Komt er een nieuw logo?

Ja, is er al. De nieuwe pas met nieuw logo zal er als volgt uit komen te zien: (presentatie op projector)

Vraag: Hoe gaat de opleiding eruitzien?

Antwoord:

- Edward vind dat er een paar dingen verkeerd gingen in het verleden, zoals het kritisch bekijken wie zich in de baan verkeerd gedraagt.
  Dat wil hij in een aparte cursus.
  De opleiding wordt op dit moment op meerdere onderdelen uitgebreid en aangepast en wordt meer modulair opgebouwd.
- Marco v Maaren gaat diverse onderdelen van de opleiding verzorgen en alle resultaten kunnen worden geïntegreerd in zowel KSS II als KSS III zodat daarna de cursisten kunnen kiezen voor welke KSS zijn willen verder gaan.
- Gerrit Pasman en Reinier Touw gaat de KSS begeleiden
- NGF neemt de KSS-examens af er kan eventueel een verkort programma gevolgd worden bij eerder verworven competentie
- Reeds enkele LvL III gecertificeerde leden hebben ondertussen ook hun KSS II examen gehaald.
- Als een aantal leden het KSS III examen heeft behaald, een van de eerste opleidingen die een KSS-structuur hebben.

Vraag (Janna)

Waarom PAT test alleen via PGA en niet WGTF

Antwoord: Het is momenteel een heikel punt maar we zijn er mee bezig.  Dit heeft ook te maken met de KSS structuur. Als wij dat eenmaal in orde hebben zou het kunnen dat DGTF dat wel mogen doen. Voor KSS II mag het wel, voor KSS III moet je de instructor wedstrijden volgen, overigens is een wedstrijd voor hcp 6 +72 + SSS ongeveer dezelfde score als level III DGTF.

Vraag /Opmerking

Bij de NGF is het niet mogelijk om een cursus te volgen voor het lesgeven aan paragolfers. De PGA mag dit weer wel, terwijl de NGF ons wel examineert net zoals de PGA. Rene Imthorn vraagt het na.

Aan eind rondvraag neemt Edward het woord voor enkele opmerkingen:

Als je een licentie hebt wil je daar iets voor krijgen.  Het enige wat wij kregen was een oud lesboek en een tijdschrift, en toegang tot toernooien in Amerika. Dat is de reden waarom Edward al eerder de prijs van de licentie omlaag heeft laten gaan omdat hij te weinig krijgt voor het bedrag wat hij betaald. Edward heeft zelf veel lesstof aangebracht omdat het oude boek niet voldoet. Duizenden euro’s en vertalingen.

Edward is meerdere malen gewaarschuwd door verschillende leden voor het feit dat er mensen achter zijn rug om dingen aan het organiseren waren en dat een aantal leden niet te vertrouwen waren. Hij wilde dat eerste niet geloven maar het is toch waar gebleken. Je kunt je voorstellen dat hij zich bedrogen voelt.
Edward vertelt dat een opleider moet weten waar hij over praat en meent dat hij verschillende studenten door de jaren heen heel goed heeft opgeleid tot goede golfleraren.  Er zijn meerdere mensen die niks meer met Jos te maken willen hebben om verschillende redenen. Maar daar is deze vergadering niet voor. Ik wil ver blijven van achterklap.


Second month seminar

De Voorzitter deelt mede dat de DGTF bezig is met het uitnodigen van Robert Jan Derksen voor de Second month seminar samen met Tim Beumers van Trackman. De locatie wordt binnen 10 dagen bekendgemaakt.
Met dank aan Ruud Klip vz commissie van beroep en alle aanwezige voor hun aandacht en bijdrage en verder niets meer aan de orde zijn de sluit de Voorzitter de vergadering    

De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur.