Notulen WGTF vergadering 02-mrt-2015

 WGTF

WGTF vergadering

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 05 maart 2015 te bentwoudt.

1

Edward Verstraten heet eenieder welkom en meld dat voorzitter Walter van der Vlugt en secretaris Charles Mikkers verhinderd zijn. Tevens is hij maar ook de leden die het seminar hebben bijgewoond vol lof over het inzicht in de swing gepresenteerd door Jeffrey Mann.

2

Allereerst zal er worden gestemd voor een nieuwe bestuur voorzitter Bob Steinbacher stelt zich voor in de loop van het jaar zijn nieuwe bestuurleden aangetreden.

Charles Mikkers secretaris (sponsorzaken)(benoemen van commissie van beroep )

Richard van Stralen penningmeester controle op facturatie beleid en wedstrijd kas en publiciteit

Reinier Touw Wedstrijdleiding (KSS-leiding bij DGTF)

Edward Verstraten GTF-educatie zaken licentie GTF en PAT en studie begeleiding voor DGTF

Bob Steinbacher wordt met algemene stemmen gekozen als voorzitter en heeft algemene leiding en contact leden.

3

De notulen van 17 febr. 2014 worden doorlopen Sjoerd Leenders merkt op dat er wordt afgeweken van de versie op de site, Edward geeft als antwoord dat het een terechte opmerking is, dat de vergadering versie meer uitleg aan de leden geeft. De versie op de site is authentiek.

4

De Voorzitter neemt het woord en deelt mede dat er een enquête zal worden gestart om te inventariseren wat er onder de leden leeft, immers inmiddels zijn er een hoop leden gekomen en gegaan en hij wil weten wat er nu leeft. Hij stelt ook dat het enige tijd kan duren voor er follow up wordt gegeven aan de bevindingen. Hij vraagt van ieder zijn medewerking.

Ook heeft hij een plan om oud-leden een gratis wedstrijd aan te bieden Lex Linssen biedt dat spontaan aan.

5

Edward Verstraten geeft toelichting op het educatie beleid. Er is Jeroen gevraagd naar erkenning ( gelijkstelling ) door de bond In principe is die er nu. Je dient alleen te bewijzen dat die kennis hebt d.m.v. een portfolio, dat veel werk en het educatie Centre heeft ondervonden dat men wel wil maar dat vaak de tijd ontbreekt. Ook speelt mee dat er weer geïnvesteerd moet worden.

6

Het vorig Team is in de KSS-structuur een eigen opleiding school begonnen dat heeft het Educatie Centre op achterstand gezet, inmiddels is dat weer ingehaald.

7

Reinier Touw doet verslag van de wedstrijden evenals de verantwoording van de financiën. Bob de Boer meent dat er niet gespeeld moet worden op banen waar DGTF leraren met hun klanten niet welkom zijn. Bob vindt dat terecht. Reinier meent dat we dat alleen doen in het voorjaar als de meest banen nog te nat zijn om op te spelen en dan is GC het Rijk van Nunspeet en goed alternatief.

8

Het wedstrijdprogramma voor het komend seizoen wordt door Reinier Touw gepresenteerd.

Holland golf zegt 500 € toe voor de order of merit leenders 250 €

9

Niets meer aan de orde zijn de sluit Bob Steinbacher de vergadering. Leden die ver weg wonen, kunnen dan naar huis.  

Edward Verstraten namens het bestuur vz Bob Steinbacher.