Organisatie

Welkom bij de Vereniging DGTF!

De DGTF is in 1999 opgericht en zet zich in voor het opleiden en certificeren van Golfleraren. De DGTF heeft reeds meer dan 300 golfleraren opgeleid, heeft haar Education Center in Utrecht gevestigd. Hier wordt niet alleen het opleidingsprogramma beheerd maar wordt ook op het naleven van de "rules of conduct" door de verenigingsleden en het organiseren van diverse nationale en internationale wedstrijden en evenementen gecoordineerd.

Bij aanvang van de DGTF Level III opleiding zijn de golfleraren in opleiding automatisch lid van de vereniging: DGTF. De laatste 10 jaar is de populariteit van het lesgeven enorm toegenomen en is de organisatie erg snel gegroeid waardoor de behoefte ontstond de belangen van de in Nederland werkzame golfleraren centraal te coördineren.

De vereniging behartigt de belangen van haar leden en vormt een netwerk waarin kennisuitwisseling centraal staat. De DGTF organiseert naast de maandelijkse nationale wedstrijden ook internationale wedstrijden, verder worden er onder de auspicien van het DGTF Education Center meerdere keren per jaar, seminars, workshops en trainingen gegeven.


Dit allen om het hoge kennis- en speelniveau van de leraren te waarborgen

Voor de nationale wedstrijden houdt de DGTF  de "Order of Merit" bij.

Binnen de Nederlandse organisatie bestaan 2 entiteiten:

  1. de vereniging: DGTF
  2. het opleidingsinstituut: DGTF Education Center

 

De Vereniging DGTF behartigt de belangen van de leden in de breedste zin van het woord. Zij onderhoudt contacten met de landelijke organisaties zoals NGF, NVG en PGA. De vereniging organiseert onder andere maandelijkse PAT wedstrijden en diverse beroepsgerichte workshops. Jaarlijks wordt een ALV (Algemene Leden Vergadering) uitgeschreven voor het afstemmen van de doelstellingen van de vereniging en het contact met alle leden.

  • Voorzitter: Bob Steinbacher
  • Secretaris: Charles Mikkers
  • Penningmeester: Richard van Stralen
  • Bestuurslid opleidingen: Edward Verstraten
  • Wedstrijdcommissie: Reinier Touw (+ vacature)
  • Sponsorcommissie: Charles Mikkers (open vacature)
  • Regelcommissie: Marscha Maier
  • Commissie van beroep: Ruud Klip (+ vacature)

 2016-02-05