Golfprofessional, het beroep voor de toekomst

Meld u aan om direct aan de slag te gaan met uw toekomst in de golfsport!

Informatie aanvraag

DGTF biedt de ultieme opleiding tot golfleraar

Open karakter

DGTF biedt in tegenstelling tot andere opleidingen tot golfleraar een complete golflerareneducatie van hoge kwaliteit die betaalbaar is. De doorlooptijd is afhankelijk van de eerder verworven ervaring. Daarmee kan de erkende opleiding binnen afzienbare tijd succesvol worden afgerond.

Divers

Materiaalkennis, BHV en biomechanica zijn onontbeerlijke onderdelen. U dient een week vrij te houden voor een practicum seminar dat buiten Nederland plaatsvindt en waarin het lesgeven aan de mat in al zijn aspecten gedoceerd en getraind wordt.

Uitgebreid

De vervolglessen vinden in ons opleidingscentrum in Utrecht plaats, op onze eigen driving range of op een bekende golfbaan. Er is een uitgebreid programma en alle modules worden uitgebreid toegelicht. Na afronding van uw opleiding kunt u aan bijna alle handicapcategorieën lesgeven.

DGTF Wedstrijden

Voor de komende wedstrijden kunt u zich aanmelden via de evenmenten kalender zodra u bent ingelogd. 

Na de opleidingen bij de DGTF

Na uw opleiding kunt u deelnemen aan de door de DGTF georganiseerde wedstrijden. Bovendien bent u in het bezit van een diploma dat erkend wordt door de World Golf Teachers Federation. Ook kunt u met een portfolio nog examen afleggen bij de Nederlandse Golf Federatie. In een persoonlijk gesprek zullen wij uw ambitie en een individueel programma bespreken. Ook zal uw spelniveau worden ondersteund in ons zogenaamde ‘working your own game’ programma, omdat enkele individuele lessen meestal niet genoeg zijn om naar een beter spelresultaat te komen. Hiermee kunt u uiteindelijk een prachtig vak gaan uitoefenen en een goed en beter begrip krijgen van de swing en de techniek van het spel.

Laatste nieuws

DGTF Second Month Seminar 2019 Het Rijk van Nunspeet

Arno Hovius Golf pro niveau A6 KSS 4 en Katrien Decoster Golf pro lvl III Op 18 maart 2019 vond het jaarlijkse Second Month Seminar van de DGTF plaats. Na een kort welkom door Edward Verstraten, directeur DGTF education Centre, werd het eerste uur een lezing gehouden...

Lees meer

Golf Teaching Pro magazine

Het Golf Teaching Pro magazine verschijnt 2x per jaar met wereldwijd een oplage van méér dan 20.000 exemplaren..
Je vindt hier de laatste informatie met betrekking tot lesmethodes, biomechanica en andere professionele zaken die met het uitoefenen van het vak van golfleraar te maken hebben.

De DGTF: een onderdeel van de wereldwijde WGTF

In de 18 jaar dat DGTF bestaat zijn er veel golfleraren afgeleverd die succesvol zijn en veel die in de hardware of in golfreizen hun sporen hebben verdiend. Zij hebben met veel plezier dit vak gekozen en bewust voor een opleiding bij DGTF gekozen

Veel gestelde vragen

Is de DGTF opleiding hetzelfde als andere golf instructeurs opleidingen?

Inmiddels zijn verschillende organisaties begonnen om golfleraren op te leiden, maar de scholing en informatie is vrij summier en zoals reeds eerder aangegeven alleen bedoeld om de hoofdleraar met de zogenaamde A- en of B-status te ondersteunen. Die kunnen ook alleen lid worden van hun eigen vakorganisatie. Ieder ander die bij deze opleidingsinstituten een opleiding volgt, krijgt een papiertje met de boodschap dat hij daarna pas aan een echte opleiding kan beginnen. Of daarmee de klant werkelijk wordt geholpen als hij of zij HCP 54 haalt, valt te betwijfelen. We willen echte golfers, die enthousiast zijn en ook echt gaan spelen. Dat kan alleen als er snel een goede bal wordt geslagen en er dus goed les wordt gegeven.

Wat zijn de kosten?

Neem contact met ons op om geïnformeerd te worden over de kosten.

Is er nascholing mogelijk?

Er worden nascholingen verzorgd door bijvoorbeeld John Woof, Phil Allan en Arno Hovius. Deze worden alleen aangeboden aan de leden van de DGTF.

Van welke modules bestaat de opleiding?

Wij zorgen ervoor dat in het pakket de meest actuele informatie gegeven wordt. Wilt u weten of er in het huidige pakket modules aangeboden worden die aansluiten bij uw eigen kennis, neem dan contact met ons op.

Internationale accreditatie?

Dutch Golf Teachers Education Centre staat garant voor een complete opleiding. Wij menen dat een opleiding tot assistent van een pro geen complete opleiding is. In golf valt altijd weer wat bij te leren. Zowel voor leerling als toekomstig leraar is het een ‘ongoing process’. Uiteraard zal iemand met HCP 2 die de opleiding volgt anders met zijn toekomstige klanten omgaan dan iemand die begint met HCP 16. In de keuze van dit vak staat voorop dat er 10 miljoen Nederlanders zij die nog nooit of nauwelijks golf hebben gespeeld.

Buiten het volle programma van de opleiding biedt de organisatie ook ondersteuning voor het behalen van het Europees erkend Kwalificatie Sport Structuur (KSS) programma. Door de invulling van het programma heeft de opleiding een overlap met het KSS waardoor het behalen van deze certificering een kwestie is van het uitbreiden van het eigen portfolio en een aantal aanvullende modules.

Wilt u direct informatie?

Binnenkort kunt u via deze website inschrijven voor de wedstrijden en bijeenkomsten.

Houd de nieuwsbrief in de gaten