Arno Hovius Golf pro niveau A6 KSS 4 en Katrien Decoster Golf pro lvl III

Op 18 maart 2019 vond het jaarlijkse Second Month Seminar van de DGTF plaats.

Na een kort welkom door Edward Verstraten, directeur DGTF education Centre, werd het eerste uur een lezing gehouden door Katrien Decoster over de stabiliteit van de voeten die de ankers zijn in de swing. De voeten zijn de evenwichtige basis die nodig is voor stabiliteit, proprioceptie, neuromusculaire en coördinatie tijdens de swing. Daarvoor zijn verschillende analyses nodig, houding, voeten, lopen en zelfs uw kaken en de ogen. Zij heeft ons duidelijke gemaakt van de belangrijkheid om ook hier meer aandacht voor te hebben, zodat onze leerlingen/cursisten nog beter door ons als golfleraar te kunnen begeleiden en indien nodig door te sturen naar de arts of podologie om zodoende mensen te wijzen op hun houding en deze te kunnen verbeteren. Uiteindelijk lopen we 11 km per ronde en zelfs in een buggy leg je nog 3 km af. Check your feet!!!

Na deze lezing kon Arno Hovius aan de slag. Zijn doel was dat wij als leraar meer eenvoud in onze kennisoverdracht moeten brengen. Hij wilde ons deze dag bewust maken van de dingen die wij onze leerlingen/cursisten niet vertellen, maar wel laten doen.
Van full swing, shortgame tot en met de putting stroke. Hij liet ons op de overdekte Driving Range van de Nunspeetse Golf en Countryclub ervaren hoe het voelt en hoe dat zoals eerdergenoemd aan je klanten kan doceren. In het practicum hebben wij zelf ervaren hoe je dat moet toepassen en nog belangrijker hoe wij dat onze klanten kunnen doceren. Ondanks de kou en regen was iedereen zo enthousiast over de nieuwe wijze van doceren dat de weersomstandigheden er niet meer toededen.

Per onderwerp gaf Arno daar steeds een uitleg over in het leslokaal en daarna werd door de deelnemers alles in de praktijk uitgevoerd.
In de ochtendsessie werd de full swing in theorie en praktijk besproken en uitgevoerd door de deelnemers op de drivingrange.

Na de heerlijke lunch zijn we verder gegaan me het korte spel chippen en putten.
Vooral m.b.t. de houding werd daar goed op in gegaan daaruit bleek dat niet iedereen op de juiste wijze achter zijn putter staat. De aanwijzingen die werden gegeven konden we aan den lijve ondervinden tijdens de praktische uitvoering van deze onderdelen.
Vooral de stop krijgen van de chip is een lastige opdracht en dat vergt veel oefening en aandacht.

Verder is vooral de pre shot routine uitvoerig besproken zowel de tijd die daarvoor wordt genomen als de uitvoering daarvan. Op deze wijze wordt eenieder weer een bewust gemaakt van de belangrijkheid van deze routine.

Het was een zeer leerzame dag. Zo word je als leraar toch weer eens bewust van de dingen die je anderen aanleert. Theorie en praktijk is een groot verschil en hoe kun ingewikkelde zaken voor de klant simpel maken.
Wij werden er duidelijk op gewezen dat de mensen die van ons golflessen krijgen heel veel dingen kunnen zonder dat zij dit zelf in de gaten hebben en daar moeten wij gebruik van maken. Hierdoor kunnen de lessen vooral fysiek prettiger worden voor de leerling/cursist. Minder dwingend de ultieme swing beweging aanleren geeft daardoor ook minder fysieke klachten en dan is golf vooral plezier en fijn om te doen

Het seminar eindigde met een dankwoord van Edward Verstraten aan Arno Hovius en Katrien Decoster.
Na afloop werd er gezamenlijk het diner gehouden en dat was ook de afsluiting van deze leerzame dag.

Nog een woord van dank aan Peter Hemmen algemeen directeur van de Nunspeetse GC de uitstekende service en de prima maaltijd.

Vereniging DGTF
Verslag Reinier Touw wedstrijdleiding en bestuurslid